LÊ TRUYỀN
Designs - Photos - Videos
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

LÊ TRUYỀN
Designs - Photos - Videos

Blog Post

Học viên tốt nghiệp “Thiết kế quảng cáo bằng điện thoại di động” khóa K03

3 Tháng Ba, 2019 Đào tạo

Chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa huấn luyện “Thiết kế quảng cáo bằng điện thoại di động” – Khóa 3.

Sau khóa học, các học viên đã có thể tự tay thiết kế các banner quảng cáo, thiết kế logo, namecard, bìa sách, v.v…

Tất cả các thiết kế đều được tạo ra bằng công cụ là smartphone.

Ai bảo thiết kế là phải xài máy tính? Ai bảo thiết kế là phải xài Photoshop? chỉ cần 1 cái smartphone là có thể làm được hết.

Write a comment