LÊ TRUYỀN
Designs - Photos - Videos
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

LÊ TRUYỀN
Designs - Photos - Videos

Blog Post

Bỏ cuộc hay vượt qua?

2 Tháng Sáu, 2019 Kể chuyện nhau nghe

Cuộc sống thường đưa đến trước mặt bạn các vấn đề phải giải quyết.

Bạn chỉ có 2 lựa chọn: xem nó là khó khăn và bỏ cuộc, hoặc xem nó là thử thách và vượt qua

Write a comment