Ngừng đổ thừa

admin 0

Ở vùng nông thôn nọ có 1 gia đình nghèo, sinh được 3 người con trai. Người chồng suốt ngày nhậu nhẹt và thường xuyên đánh đập vợ trước mặt 3 đứa con.

Người con lớn nghĩ: “Thì ra làm chồng là có thể đánh vợ”. Đến khi trưởng thành, người con lớn cũng như cha mình, suốt ngày đánh đập vợ. Gia đình không khi nào hạnh phúc.

Người con thứ 2 nghĩ: “Kết hôn thật khổ. Có gì là vui vẻ đâu?”. Đến khi trưởng thành, người con thứ 2 quyết định vào chùa đi tu.

Người con thứ 3 nghĩ: “Làm phụ nữ đã thiệt thòi, mà gặp người chồng không ra gì thì thật là tội nghiệp”. Đến khi trưởng thành, người con thứ 3 luôn quan tâm chăm sóc vợ mình. Gia đình hạnh phúc vô cùng.

Bạn sẽ là ai trong 3 chàng trai trên? Cùng 1 môi trường sống, cùng 1 nền giáo dục, cùng trải qua sự việc như nhau, nhưng cách họ nhìn vấn đề là khác nhau.

Đừng đổ thừa gia đình, đừng đổ thừa giáo dục. Tất cả ở chính bản thân bạn.

(Sưu tầm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *