Tiền không có mà ăn thì lấy đâu mua bảo hiểm?

admin 0

Đây là câu nói quen thuộc mà bạn hay dùng để từ chối Bảo Hiểm Nhân Thọ. Nhưng có bao giờ bạn đặt câu hỏi:

“Số tiền nhỏ để ăn còn không có, vậy khi cần số tiền lớn để CỨU MẠNG, bạn tìm ở đâu?”

Chỉ cần bác sĩ bảo bán nhà đi thì mới sống, chắc bạn sẽ không suy nghĩ quá 5 giây. Vậy nếu bạn không có nhà để bán, hoặc bạn không muốn mất ngôi nhà gắn bó bao năm, hoặc trong tay không có tiền, bạn làm sao?

Đến khi lâm vào cảnh cùng cực, bạn có thốt lên “Giá như…” thì cũng muộn rồi.

Bạn bè, thậm chí người thân, cũng chỉ có thể cho bạn mượn 1 số tiền rất nhỏ chứ không thể giúp bạn vượt qua nghịch cảnh được. Xin nhắc lại là MƯỢN và là SỐ TIỀN RẤT NHỎ.

Rồi tương lai của những người thân yêu của bạn nữa, bạn vẫn phải chu toàn tất cả.

Để con trẻ tiếp tục đến trường cho vẹn toàn trách nhiệm, để cha mẹ già an nhiên hưởng thọ cho tròn chữ hiếu, hãy trang bị ngay cho bản thân ít nhất 1 hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ, để 1 ngày mai nào đó, “trời có kêu ai nấy dạ” thì chúng ta sẽ “dạ” một cách an lòng. Bởi lúc ấy, khi thu nhập không còn nữa nhưng những người còn lại vẫn tiếp tục sống tốt trong khoảng thời gian còn lại.

Mọt Chúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *