Cuộc sống thường đưa đến trước mặt bạn các vấn đề phải giải quyết.

Bạn chỉ có 2 lựa chọn: xem nó là khó khăn và bỏ cuộc, hoặc xem nó là thử thách và vượt qua

Leave a Comment