Đây là bài viết hướng dẫn các bạn cách cài đặt và đăng ký Canva, 1 ứng dụng dùng cho thiết kế đồ họa trên điện thoại di động.

Leave a Comment