LÊ TRUYỀN
Designs - Photos - Videos
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

LÊ TRUYỀN
Designs - Photos - Videos

Đào tạo

30 Tháng Chín, 2019 Xây dựng Fanpage từ số 0

🎈 20 ý tưởng hot nhất Facebook để viết bài cho Fanpage🎈 Xác định mục tiêu Fanpage🎈 Xác định độc giả của Fanpage (khách hàng tiềm năng)🎈 Nghiên cứu đối thủ…

28 Tháng Chín, 2019 Xây dựng thương hiệu online

Xây dựng Website, kênh Facebook, Fanpage, Zalo, Youtube, cách xây dựng chiến lược marketing trên mạng xã hội để khách hàng tự động tìm đến

28 Tháng Chín, 2019 Thiết kế quảng cáo Bảo Hiểm Nhân Thọ chỉ với 1 chiếc Smartphone

Kể chuyện BHNT bằng hình ảnh chỉ với 1 chiếc smartphone