Đừng tự hào vì mình nghèo mà giỏi, hãy tự hỏi vì sao mình giỏi mà vẫn nghèo. Đừng chê người giàu mà ngu, hãy hỏi vì sao người ta ngu mà vẫn giàu!

Leave a Comment