Tham gia BHNT không phải vì ai đó sẽ ra đi, mà vì người thân yêu phải tiếp tục sống

Một câu triết lý của tác giả Harish Mishra giúp nhiều người ngộ ra được ích lợi của Bảo Hiểm Nhân Thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *