Remove.bg là công cụ tách nên nhanh chóng không cần Photoshop, cũng không cần biết gì về đồ họa.

Việc bạn cần làm là chỉ cần upload hình lên và chờ vài giây, mọi thứ đã có remove.bg xử lý.

Cách sử dụng:

  1. Truy cập website: https://www.remove.bg/
  2. Bấm nút Select a Photo
  3. Chọn hình ảnh trên máy của bạn
  4. Ngồi chờ vài giây để remove.bg xử lý
  5. Bấm Download hình về để sử dụng

Leave a Comment