LÊ TRUYỀN

GRAPHIC DESIGNER & WEBSITE CREATOR
Sản phẩm đã thực hiện

Xin chào! Tôi là Lê Truyền, nhà Thiết Kế Đồ Họa và Xây Dựng Website có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc với các đối tác Nhật Bản và Việt Nam.

+ 0
NĂM KINH NGHIỆM
+ 0
WEBSITE ĐÃ THỰC HIỆN
+ 0
THIẾT KẾ ĐÃ THỰC HIỆN

WORKS

CÔNG VIỆC

SKILLS

KỸ NĂNG

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Photoshop 90%
Canva 90%
Illustrator 70%
PowerPoint Design 90%
CapCut 80%

WEBSITE

PROJECTS

SẢN PHẨM / DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN