Category: Blog

Recent Post

RĂNG KHÔN hay là RĂNG NGU

Hôm qua tôi vừa đi nhổ răng khôn xong. Ê ẩm cả cái hàm. Mà thiệt tình răng khôn