Category: Kể chuyện nhau nghe

Recent Post

Phong thủy tốt nhất nằm ở lòng người

Triệu Tử Hào làm ăn kinh doanh rất phát đạt. Anh quyết định mua một mảnh đất

Ngừng đổ thừa

Ở vùng nông thôn nọ có 1 gia đình nghèo, sinh được 3 người con trai. Người chồ

Chị bán súp cua

1 người phụ nữ, 2 câu chuyện: Câu chuyện 1: chị bán súp cua, nhưng biết sử dụ

Đừng tự hào

Đừng tự hào vì mình nghèo mà giỏi, hãy tự hỏi vì sao mình giỏi mà vẫn nghèo.